Współpraca handlowa z państwami spoza UE

Współpraca handlowa pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami wymaga stosownych umów przewidzianych prawnie. Rozwój wymiany handlowej spowodował, że polski biznes częściej występuje na zagranicznym rynku zarówno jako dostawcy, jak i odbiorcy wszelkich dóbr.

Polska jako kraj członkowski UE musi respektować postanowienia i formy współpracy ustalone przez PE. Regulacje te dotyczą nie tylko wewnętrznej współpracy w UE, ale także reguluje import usług spoza UE. Zakupy dokonywane są najczęściej z Chinami, Rosją, Indiami, USA. Takie transakcje należy rozliczyć jako import usług spoza UE.

Import usług spoza UE, a obowiązek podatkowy – rozwiązania prawne?

Import usług spoza UE należy rozliczyć zgodnie z zasadami ogólnymi. Podatek dochodowy z tego tytułu należny ująć w KPIR, w dniu wystawienia faktury lub innego dokumentu.

Import usług spoza UE dotyczy każdych usług. Nie ma tutaj żadnych reglamentacji prawnych.

Czy import usług spoza UE wymaga stosownego zgłoszenia do organów administracji państwowej?

Import usług spoza UE dotyczy każdych usług. Nie ma żadnych reglamentacji prawnych w tym zakresie. Należy jednak dokonać zgłoszenia i rejestracji do VAT UE, gdzie wybieramy import usług spoza UE zgodnie z art. 28b. Dotyczy to również osób prowadzących działalność gospodarczą nie będących vat-owcami. Więc nie będąc płatnikami podatku VAT na potrzeby współpracy usługowej z krajami spoza UE należy zarejestrować się na potrzeby VAT EU.

Import usług spoza UE – forma rozliczenia

Import usług spoza UE należy dokonać na drukach wymaganych przez administrację skarbową. Są to deklaracje VAT-7, VAT-7K czy VAT-9M. Przekazuje się je do właściwego urzędu skarbowego, ale ze względu na miejsce zamieszkanie podatnika (a nie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) do 25 dnia miesiąca następującego po powstaniu obowiązku. Import usług spoza UE należy ująć w rejestrze sprzedaży, bądź zakupu. Musi być przeliczony na złotówki, wykorzystując średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstawia obowiązku podatkowego. Rozliczenie to wygląda na dość skomplikowane, jednak w dzisiejszym świecie biznesu takie sytuacje są na porządku dziennym i nie nastręczają trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here