obliczanie podatków

PIT to nazwa druku, którego wypełnienie związane jest z wywiązaniem się z podstawowego obowiązku obywatelskiego, jakim jest płacenie podatków.
PIT to również skrót zwrotu z języka angielskiego – Personal Income Tax to w tłumaczeniu – podatek od dochodów osobistych.

Dla większości zatrudnionych przez dwanaście miesięcy roku cała wiedza o podatkach ogranicza się do liczb, które widzą oni w rubryce „Podatek” na swoich rozliczeniach miesięcznego wynagrodzenia. Wiele osób również nie ma do czynienia z podatkami w okresie rocznego rozliczania – między 1 stycznia a 30 kwietnia, bo również rozliczenia za cały rok dokonuje pracodawca, a już w niedalekiej przyszłości robić to będą za obywateli Urzędy Skarbowe.

Jednak gdy pracujący zatrudnieni na umowę o pracę mają więcej źródeł przychodów, albo chcą dokonać odliczeń, to podobnie jak przedsiębiorcy muszą złożyć zeznanie podatkowe, czyli na druku PIT wykazać przychody, koszty, obliczyć podatek. I wówczas okazuje się, że wielu podatników nie ma pojęcia, jaki PIT wypełnić.

Typów druku PIT jest bardzo dużo. Zdecydowanie najczęściej spotkać możemy cztery rodzaje druków podatkowych:
PIT 40A
Takie rozliczenie otrzymują wszyscy będący na emeryturach lub rentach wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to grupa prawie dziewięciu milionów obywateli!
PIT 40A jest rocznym rozliczeniem emeryta i jeśli ten nie ma dodatkowych dochodów, albo nie chce dokonać odliczeń, to nie musi sam już zajmować się rocznym zeznaniem podatkowym. Informacja PIT 40A wysyłana do podatnika trafia również automatycznie do Urzędu Skarbowego i jest wówczas traktowana jak roczne zeznanie podatkowe.
PIT 40A każdy podopieczny ZUS otrzymuje w połowie lutego.

PIT 11
To druk, który po zakończeniu roku podatkowego wystawia pracownikom pracodawca. Jest to informacja o osiągniętym dochodzie z tytułu zatrudnienia u danego pracodawcy. Druk PIT 11 trafia automatycznie do systemu Urzędów Skarbowych. Podatnicy otrzymujący tę informację muszą pamiętać, że nie jest to rozliczenie roczne, do złożenia którego są zobowiązani.

Jeśli ktoś ma przychody z jednej pracy, to PIT 11 będzie tożsamy z rocznym rozliczeniem podatku na właściwym druku. Jeśli jednak ktoś w lutym otrzyma kilka druków PIT 11 z różnych źródeł, to każdy z nich musi być ujęty w zeznaniu.
Dla przykładu emeryt, który zatrudnił się otrzyma w lutym PIT 40A z ZUS oraz PIT 11 z zakładu pracy. Dane z obydwu PIT-ów dotyczące przychodów, kosztów, zaliczek na podatek teraz muszą być wspólnie wpisane do właściwego druku. W tym przypadku będzie to PIT 37.

pieniądze

PIT 37
To najczęściej wypełniany druk przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Składają go, między innymi:
– pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę, umowach zlecenia,
– osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, ale nieopodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej ani też ich działalność nie dotyczyła specjalnych działów gospodarki,
– osoby otrzymujące krajowe emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne lub zasiłki przedemerytalne,
– podatnicy mający przychody z praw autorskich oraz praw majątkowych,
– stypendyści, osoby objęte systemem zasiłków społecznych oraz kilka innych kategorii podatników.

Wypełnienie druku PIT 37 nie jest trudne

Trzeba pamiętać o wpisaniu wszystkich źródeł z których uzyskaliśmy dochód. Jeśli zdarzy się nam zapomnieć o jakimś PIT 11, który gdzieś się zapodział, to Urząd Skarbowy na pewno nam o nim przypomni, a może być to dość nieprzyjemne – za nieterminowe, błędne lub niezgodne z prawdą rozliczenia podatków można zapłacić wysoką karę pieniężną.

Jeśli zorientujemy się, że zapomnieliśmy o czymś, albo że popełniliśmy błąd, trzeba jak najszybciej w Urzędzie Skarbowym złożyć korektę zeznania rocznego. Na nowym druku PIT 37 wprowadzamy wszystkie informacje, obliczamy należny podatek, druk oznaczamy jako korektę i przekazujemy do US. Jeśli z nowych obliczeń wynika obowiązek zapłaty, należy przelać należną kwotę na konto urzędu od natychmiast po dokonaniu korekty.

jaki pit wypełnić

Warte zapamiętania jest zasada dokonywania korekt zawsze gdy się pomylimy – nie ma znaczenia czy pomyłka była na naszą korzyść czy przeciwnie. Nawet jeśli po poprawieniu PIT okaże się, że fiskus musi nam zwrócić dużo pieniędzy, to nie ma znaczenia dla zasady prawidłowego rozliczania podatków. Każdy błąd może być surowo ukarany.

PIT 36
To rozliczenie roczne jest przeznaczone dla osób prowadzących działalność gospodarczą pozarolniczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (czyli płacą podatek według skali podatkowej, a nie ryczałtem), ze źródeł przychodów za granicą. PIT 36 wypełniają osoby, których dochód pochodzi z najmu lub dzierżawy lub które same w ciągu musiały odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here