Bezpłatna pomoc prawna. Kto i w jakich sprawach może skorzystać?

Bywają wypadki, kiedy profesjonalna pomoc prawna jest niezbędna, jednak dla wielu osób koszty związane ze współpracą z kancelarią adwokacką lub radcowską są zbyt wysokie. Mimo, że obecnie zauważalny jest spadek cen usług prawniczych, to nadal są one dość spore i nie każdego na nie stać.

Gdzie szukać bezpłatnych usług prawnych?

Choć wydaje się, iż 50,00 PLN za poradę, to niewiele – w powiązaniu z innymi działaniami, np. zredagowaniem pozwu, napisaniem skargi, łączny koszt będzie dużo wyższy, ponieważ każda z tych usług jest rozliczana oddzielnie. Kancelarie kuszą niskimi cenami, jednak należy zwrócić uwagę na, choćby przybliżoną, kwotę końcową. Obecnie wiele osób może pozwolić sobie jedynie na poradę, która nie zawsze jest w stanie rozwiązać problem. W takiej sytuacji należy sprawdzić, gdzie udzielane są bezpłatne usługi prawne. Najlepiej jest to zrobić, kontaktując się z najbliższym Urzędem Gminy, ponieważ samorządy terytorialne są zobligowane do organizacji darmowej pomocy prawniczej. Pracownik urzędu wskaże miejsca oraz godziny pracy, w których świadczone są nieodpłatne usługi prawne. Oczywiście, można również tego typu informacji poszukać w Internecie.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnej?

Bezpłatne usługi prawne są skierowane do określonych grup społecznych, co wyraźnie określają przepisy. Mowa tu o osobach do 26 r.ż. oraz seniorach, którzy przekroczyli 65 r.ż.. Do tej grupy zaliczają się również weterani, kombatanci, kobiety w ciąży oraz posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny. Ponadto darmowa pomoc prawna przysługuje osobom, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystały z pomocy opieki społecznej lub zostały dotknięte katastrofą naturalną, klęską żywiołową albo awarią techniczną.

W czym pomoże bezpłatny prawnik?

Nieodpłatne usługi prawne obejmują poinformowanie klienta o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zasygnalizowanie sposobu, w jaki należy rozwiązać jego prawne komplikacje. Ponadto w darmowych punktach pomocy prawnej można uzyskać wsparcie w przygotowaniu dokumentacji, z wyłączeniem pism, dotyczących toczących się już postępowań przygotowawczych i sądowych. Tutaj również są sporządzane wnioski o zwolnienie z kosztów sądowych oraz pisma o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, a także rzecznika patentowego.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

[Głosów:3    Średnia:3.7/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here